ul. Piekarska 211, 43-300 Bielsko-Biała

Polska
Zadzwoń do Nas
tel. +48 786 805 505

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, działającą na rynku krajowym i europejskim.
Oferujemy pracę osobom chcącym wykorzystać posiadane umiejętności, wiedzę oraz osiadany potencjał twórczy. Oferujemy aktywny udział w tworzeniu przyszłości przedsiębiorstwa i wszechstronny rozwój.
Jako firma rodzinna, jesteśmy dalecy od sztywnych, hierarchicznych struktur i anonimowości.
Staramy się, żeby nasi Pracownicy dobrze czuli się ze sobą w pracy, byli zgranym zespołem zorientowanym na wspólne cele, czerpiąc radość i satysfakcję z ich osiągania.

Nasze aktualne oferty pracy znajdziesz tutaj:

Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych w Michasiów Metal-Max
Sp. z o.o. oraz w celach kontaktowych. W przypadku danych, które nie są wymienione w art. 221 § 1 k.p., (np. uprawnienia, dodatkowe umiejętności, hobby) podstawą ich przetwarzania jest Pana/Pani dobrowolna zgoda.

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego Michasiów Metal-Max Sp. z o.o. z siedzibą
  przy ul. Piekarskiej 211, 43-300 w Bielsku-Białej. Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery oraz wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności. Dostęp do Pana/Pani danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Michasiów Metal-Max Sp. z o.o.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy z Michasiów Metal-Max Sp. z o.o.
 3. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Michasiów Metal-Max Sp. z o.o. dostępu do Swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  prawo do przeniesienia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.
 6. Pana/Pani dane w przypadku braku zatrudnienia będą przetwarzane w czasie danego procesu rekrutacji oraz 1 rok po jego zakończeniu.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.